If only i liked you a little bit more and you liked me a little bit less. Ed Young

Lloc: Suburbia Contemporary
Carrer de Valencia, 345
08009 Barcelona
Preu: Activitat gratuïta
Exposició

Ed Young (1978) viu i treballa a Ciutat del Cap, Sud-àfrica. Amb gairebé vint anys de trajectòria, la pràctica interdisciplinària de Young es pot definir àmpliament com a conceptual i abasta des de la pintura, l’escultura i la instal·lació fins al vídeo, el performance i l’escriptura.

La seva obra es caracteritza per la seva naturalesa provocativa, que es mou entre la intel·ligència i astúcia i el pertorbador i ofensiu. El seu estil controvertit és un segell distintiu de la seva pràctica.

If only i liked you a little bit more and you liked me a little bit less. Ed Young