GRAF t’apropa la programació de creació contemporània a Catalunya. L'agenda que suma totes les agendes.

Inauguració: ELS AGRICULTORS. Recol·lectar i/o Manipular

19:3022:00 h
Lloc: Sant Andreu Contemporani
Gran de Sant Andreu, 111
08030 Barcelona
Preu: Activitat gratuïta
Inauguració

ELS AGRICULTORS. Recol·lectar i/o Manipular pretén reflexionar sobre l’estatus d’una imatge fotogràfica avui i inclou artistes que treballen amb la fotografia, no com a caçadors pendents de l’instant tal com passava amb els processos analògics del segle XX, sinó com a pensadors que a partir d’una imatge determinada, bé sigui presa com a objecte físic o com un arxiu digital extret d’Internet, construeixen un discurs propi i independent.

L’exposició es divideix en dues parts complementàries:

1) Recol·lectors: Artistes que recopilen imatges, sobretot a Internet, tot i que també en televisió i cinema.

2) Manipuladors: Autors que treballen amb la fotografia com a objecte físic, no tant pendent del seu contingut, sinó més aviat de les possibilitats combinatòries de les formes, línies i colors que genera aquesta imatge.

Artistes: Alberto Salván, Miguel Ángel Fúnez, Andrea Canepa, David Mayo, Gerard Cuartero, Sara Tur, Cristina Garrido, Andrés Galeano, Ángela Cuadra, Marc Larré, Julia Mariscal i Ian Waelder

Comissari: Sema D’Acosta