GRAF t’apropa la programació de creació contemporània a Catalunya. L'agenda que suma totes les agendes.

Inauguració EN TRANSICIÓ-TREBALL a Cohabitar entre-

En Transició-Treball és una incursió en un tema ampli i complex, que aquí s’articula a partir d’una selecció delimitada d’obres i projectes ja finalitzats o en procés, tots ells realitzats per artistes que han plantejat una aproximació concreta a les dimensions contemporànies del treball. Aquestes múltiples dimensions són les que es troben en ple procés de transformació, tant de la seva mateixa naturalesa com de tot allò que l’envolta. I és que en un país on l’índex d’atur és el segon més elevat de la Unió Europea (19,6% el juliol del 2016), qualsevol reflexió, qualsevol element que contribueixi a visibilitzar les causes, les conseqüències o els efectes d’aquest desajust esdevé una acció política, pel seu potencial tant crític com propositiu.

Inauguració EN TRANSICIÓ-TREBALL a Cohabitar entre-