Inauguració "GAMESHOW/PLAYSHOW" de Fuentesal&Arenillas

19:0021:30 h
Lloc: Blueproject Foundation
Princesa, 57
08003 Barcelona
Preu: Activitat gratuïta
Inauguració

“Abordar la pràctica artística com un joc sense normes prefixades és una de les propostes que Fuentesal & Arenillas plantegen en aquest projecte realitzat com a part del procés de residència a la Blueproject Foundation. Partint de la idea que tot procés artístic neix d’un mecanisme d’erosió de la realitat, els artistes treballen sobre elements del seu context proper, un paisatge quotidià compartit per tots, per buidar-los de contingut i convertir-los en símbols desgastats, buits, amb els quals el participant en l’exposició ha d’anar obrint joc.

Convertint la sala en un tauler de joc, les normes del qual no han estat escrites o compartides, la seva proposta fa possible la noció de l’esdeveniment mitjançant una sèrie de dibuixos el referent real dels quals ha estat doblement erosionat, per una banda com a imatge o empremta d’una experiència i per altra banda, com el material (crayons) fets servir per a la seva construcció, Fuentesal & Arenillas juguen amb l’espectador amb la dualitat del terme play/game, com una toponímia inestable, un lloc incert que només cobra sentit en el propi procés del desxiframent.”

Text de Jesús Alcaide

 


Inauguració “GAMESHOW/PLAYSHOW” de Fuentesal&Arenillas