GRAF t’apropa la programació de creació contemporània a Catalunya. L'agenda que suma totes les agendes.

Indisposició general. Assaig sobre la Fatiga

Si el capitalisme industrial produïa mercaderia amb valor de canvi i el capitalisme postfordista es va desplaçar cap a la producció de subjectivitat, avui la plusvàlua es
concentra en la autoproducció d’identitat. S’ha imposat la lògica del subjecte de l’autoexplotació. La retòrica de l’emprenedoria i la publicitat ideologitzada són inequívoques : Do it Yourself; I am What I am. Aquesta nova consigna productiva – fes-te a tu mateix – provoca una generalitzada hiperactivitat nerviosa. A cada moment ens trobem desota l’obligació de pendre infinites petites decisions en tots els àmbits (laboral, emocional, social, ..) que han devingut la nova força del treball: no clausuren
res i garanteixen el benefici generat per l’ acció constant de la in-quietud. El subjecte s’ha confòs amb el moviment incessant la seva pròpia alienació.
Andrea Aguado, Xavier Arenós, Samuel Beckett, Espai en Blanc, Erick Beltrán, Iñaki Bonillas, Domènec, Marcel Duchamp, Pepe Espaliú, Mounir Fatmi, Eduardo Fukusima, William Kentridge, Marcellvs L., Julia Montilla, Bruce Nauman, Joâo Onofre, Gina Pane, Carlos Pazos, Javier Peñafiel, Perejaume, Nedko Solakov, Sinéad Spelman, Mladen Stilinovic, Alina Szapocznikow, Sam Taylor-Wood.
A cura de Martí Peran

Indisposició general. Assaig sobre la Fatiga