Interiors

18:00 h
Lloc: PROJECTESD
Passatge Mercader, 8, baixos 1
08008 Barcelona
Preu: Activitat gratuïta
Visita guiada

Visita guiada a l’exposició Interiors a càrrec de l’artista Patricia Dauder.

Visita guiada a ‘Interiors’ de Patricia Dauder