Renegociaciones en la autodeterminación: Entre dos realidades de KIM/ILLI

Lloc: Galeria H2O
Verdi, 152
08012 Barcelona
Preu: Activitat gratuïta
Exposició

El projecte “Renegociacions en l’autodeterminació: Entre dues realitats” es centra en la contextualització de l’impacte del colonialisme i la globalització mitjançant el retrat de treballadors filipins indocumentats a Barcelona, en el procés paradoxal de construcció de la identitat, l’alienació de l’individu a conseqüència dels fetitxismes capitalistes del creixement sense límit i els mecanismes d’optimització de la producció.

Narratives d’individus que accepten la privació en nom de la millora econòmica i una abundància delusòria. L’experiència migratòria configura i fragmenta la seva “identitat”, autodeterminació i autoconstrucció, elevant la importància de la seva (des)integració a la societat a través de la convivència, cooperació i col·laboració.

Les diferents peces que conformen la mostra parteixen de l’anàlisi de referències historiogràfiques i una sèrie de trobades amb treballadors filipins, agents culturals i institucions.

Renegociaciones en la autodeterminación: Entre dos realidades de KIM/ILLI