Kirstin Nordhoy

Lloc: Polígrafa Obra Gràfica
Balmes, 54
08007 Barcelona
Preu: Activitat gratuïta
Exposició
Kirstin Nordhoy