Lara Almarcegui. Graves

Lloc: Centre d'art la Panera
Plaça de la Panera, 2
25002 Lleida
Preu: Activitat gratuïta
Exposició
Lara Alma