L’art del codi: generativitat, interactivitat i programació C++ openFrameworks

18:3021:30 h
Lloc: Hangar
Emilia Coranty, 16 – Can Ricart
08018 Barcelona
Preu: 150€
Taller

Combinant informàtica, arts i humanitats, aquest curs ofereix una introducció teòrica i pràctica a l’art digital i el pensament computacional a través d’un estudi exhaustiu de la història l’art i el disseny computarizat, així com dels desenvolupaments científics i tecnològics que suporten la seva evolució.

Partirem des de la revolució de la ciència i tecnologia, les ciències de la complexitat i el desenvolupament del pensament computacional a partir del segle XVIII. Estudiarem casos referencials en la història de l’art computarizat des de les gràfiques generatives, composició musical algorítmica, instal·lacions interactives, videojocs, realitat virtual, net art, locative mitjana fins a la intel·ligència artificial, la fabricació digital i el biohacking, explorant qüestions com l’autonomia creativa de les màquines o la influència dels algorismes sobre el coneixement, l’estètica i la imaginació.

Aprendrem a programar en el llenguatge C++ usant openFrameworks, un entorn de programació lliure i flexible desenvolupat perquè artistes i dissenyadors puguin desenvolupar projectes computacionals d’alt rendiment. Durant el curs desenvoluparem projectes pràctics individuals i grupals, orientats a crear gràfics, animacions, remixes multimèdia, models 3D, manipular vídeos i so, i aplicacions basades en la interacció amb dispositius externs com a ratolins, teclats, micròfons i càmera webs.

Dirigit a: Interessats en art amb ordinadors, disseny i arquitectura computarizada, disseny gràfic, publicitat, comunicació audiovisual i afins. Historiadors, investigadors dels mitjans, interessats en el disseny interactiu, l’audiovisual en directe, les arts visuals i la música.

 

Objectius:

– Adquirir coneixements històrics i conceptuals sobre estètica digital que suportin la nostra recerca i producció creativa.
– Habilitats per a desenvolupament de programari C++ / OpenFrameworks per produir gràfics i audiovisual interactiu.
– Realitzar prototips d’aplicacions que gestionin gràfics audiovisual, música i interactivitat.
Requeriments: El workshop està orientat a gent amb poca o cap experiència en programació C++ / openFrameworks. Solament és necessari assistir amb un ordinador portàtil. Es convida als participants a portar iniciatives de projectes per ser desenvolupats durant el curs.

Continguts del curs:

– Història de l’art algorítmic. Filosofia de la tecnologia. Generativitat Sistemes complexos.
– Codi i Naturalesa: Art procedural i sistemes autònoms. Teoria de l’art algorítmic i generatiu. Anàlisi de l’evolució tècnica i estètica de les arts algorítmiques i generatives per mitjà d’estudi de casos referencials.
– Introducció a la programació en C++: Programació orientada a objectes, Sintaxis. Objectes, funcions, mètodes, dades, tipus de variables, estructures de control, i punters. Crear un projecte de C++ usant OpenFrameworks. Sistema de addons i demostració d’alguns addons populars.
– Dibuixar amb píxels, línies, tipografies, polígons. Creació de Gràfics 3D. Ús de shaders. Importar/exportar XML, CSV, JSON i representació audiovisual de dades. Animacions 2D/3D en temps real. Fonaments d’interactivitat: Reacció a l’entrada des de ratolí, teclat, micròfon i càmera web. Creació d’una interfície gràfica de l’usuari GUI.
– Estudi de conceptes de les ciències de la complexitat, teoria del caos, autòmats cel·lulars, algorismes genètics, sistemes no lineals, xarxes neuronals, sistemes de reacció-difusió, fractals, vida artificial i Sistemes L, teoria dels assemblatges.
– Generació de patrons i xarxes tipus mesh 2D/3D. Fractals i generació de formes complexes. Sistemes de partícules i simulació gravetat, forces d’atracció i repulsió.
– Control Audiovisual: seqüències d’imatges, reproducció i enregistrament de pel·lícules. Reproducció, enregistrament i manipulació de samples d’àudio, envelopes. Síntesi de so, modulació, filtres. Tècniques sampling i síntesi audiovisual.
– OpenGL Shading Language per live coding. Treballant amb un Shaders, exploració d’efectes visuals i art generatiu
– Exportar fotogrames JPG, PNG, vectorials SVG, PDF i pel·lícules MOV, AVI. 
- Crear models 3D exportats com STL, XML, OBJ. 
- Publicar aplicacions executables (EXE, DMG) per a ordinadors i mòbils.

Durada: 24 hores
Dates: dilluns, dimecres i divendres 5, 7, 9, 12, 14, 16, 21 i 23 de febrer 2018
Horari: 18:30-21:30
Matrícula: 150€

A càrrec de:
Libertar.io
Laboratori d’educació en art, tecnologia i filosofia

http://www.libertar.io

matricula@libertar.io

Álvaro Pastor és arquitecte i artista electrònic, MSc Sistemes cognitius i mitjans interactius (UPF, Barcelona), és investigador en sistemes interactius, realitat virtual, intel·ligència artificial. Des de 2014 ha treballat en desenvolupament d’entorns virtuals multi sensorials en SPECS – UPF, 010.bio i Artificial Cognition Barcelona. Dirigeix el programa formatiu de tecnologia i estètica de Libertar.io en Hangar.org.

L’art del codi: generativitat, interactivitat i programació C++ openFrameworks