Degut a la situació actual la programació a GRAF s'ha vist afectada. La majoria dels espais romandran tancats fins a nou avís. Per més informació consulteu el web de cada espai.

L’avenir: filmar la utopia. Jordi Colomer

El filòsof Charles Fourier va descriure amb tot detall l’organització de la vida quotidiana en un falansteri, un projecte que persegueix conquerir l’harmonia, un ordre social compatible amb les passions humanes. El vídeo L’avenir de Colomer pren com a punt de partida la sola representació gràfica d’un falansteri per activar-la mitjançant un grup. Quines són les relacions complexes de la imatge amb la creació de situacions?