Aquesta setmana es va revisar el decret del 29 Oct. i, afortunadament, al menys algunes activitats culturals s'han pogut reactivar. Tot i això, continuem recomanant revisar el web de cada espai en cas de canvis o anul·lacions.
Molta força!

L’avenir: filmar la utopia. Jordi Colomer

El filòsof Charles Fourier va descriure amb tot detall l’organització de la vida quotidiana en un falansteri, un projecte que persegueix conquerir l’harmonia, un ordre social compatible amb les passions humanes. El vídeo L’avenir de Colomer pren com a punt de partida la sola representació gràfica d’un falansteri per activar-la mitjançant un grup. Quines són les relacions complexes de la imatge amb la creació de situacions?

L’avenir: filmar la utopia.  Jordi Colomer