Llegir imatges. Ignasi Aballí

Lloc: Palmadotze
Masia Mas Pujó
08730 Santa Margarida i Els Monjos
Preu: Activitat gratuïta
Exposició

L’exposició Llegir imatges proposa una reflexió sobre la relació entre imatges i texts, entre el que veiem i el que anomenem, un dels temes transversals en l’obra d’Ignasi Aballí.

Partint de la selecció d’imatges trobades a diferents diaris (objectes a partir dels qual l’artista ha fet diferents projectes), es mostren una sèrie de dinou pintures realitzades a partir de les mateixes. La metodologia de treball ha consistit en escanejar les imatges i, posteriorment, trobar el seu color mig (el color resultant de la barreja de tots ells), utilitzant una funció de Photoshop.

La imatge ha quedat reduïda a un sol color, o podríem dir, també, a un mateix píxel que es repeteix per tota la seva superfície. Aquest procés suposa la impossibilitat de veure la imatge tal com era, de manera que ja no la podem identificar, deixant així la seva interpretació i visualització completament oberta.

Aquests colors mitjos (o píxels) resultants han sigut posteriorment pintats sobre tela. Cada pintura monocroma mostra el color de la imatge respectiva i té un format proporcional al de cada imatge de referència.

Totes les imatges seleccionades tenen com a tema la imatge (fotogràfica, pictòrica, científica), els espais expositius o la lectura. En elles es mostren vistes d’exposicions i persones fent fotografies, llegint o realitzant actes reivindicatius, per posar alguns exemples.

Llegir imatges. Ignasi Aballí