Manuals de reparacions i sons còsmics

Lloc: MACBA
Plaça dels Àngels, 1
08001 Barcelona
Preu: Activitat gratuïta
Exposició

Manuals de reparacions i sons còsmics és una proposta d’exposició expandida que mira al passat de certes maneres d’autoedició col·lectives i experimentals, per atendre les urgències del present al voltant de qüestions com l’autogestió dels recursos i l’emergència climàtica.

La investigació parteix de l’impacte que el treball del difícilment classificable arquitecte, inventor i utopista Buckminster Fuller ha tingut en l’experimentació i en la recerca de formes alternatives d’habitar l’espai i de relacionar-se amb el medi ambient des del “fes-ho tu mateix” i el “més amb menys”. Els influxos que aquestes i d’altres teories utòpiques van exercir en el pensament i la creació es poden reconèixer en publicacions com ara Whole Earth Catalog o New Woman’s Survival Catalog, dos repertoris de recursos alternatius publicats en els darrers anys de la dècada dels seixanta i primers dels setanta, referents contraculturals i precursors de moltes altres publicacions dedicades a afavorir l’establiment de xarxes de col·laboració alternatives basades en l’autogestió i l’ecologia llibertària feminista.

Projectes comunitaris pacifistes com Drop City, The Farm o The Diggers; anarquistes com Provo o Christiania; basats en el disseny i l’arquitectura radicals, com ara Archigram o Ken Isaacs: tots ells van fer ús de les publicacions autoeditades per disseminar de manera independent idees que qüestionen i desafien els interessos del poder establert i proposen el despertar d’una nova vida espiritual al marge del sistema.

Però aquests projectes no es van limitar a fer circular les seves idees a través de publicacions en paper, sinó que, amb la voluntat d’experimentació i ampliació de la consciència, i sovint sota la influència de còctels lisèrgics i de l’expansió de l’ús dels sintetitzadors, van fer servir la música com a catalitzador en meditacions sonores i van convertir les pistes de ball en barricades pacifistes i les festes en espais de resistència. Discos com el lloat Plantasia de Mort Garson van utilitzar sintetitzadors per crear música per a plantes i humans, tot promovent una nova relació amb la natura que desactiva la visió antropocèntrica, i es parla de la influència que va tenir el canvi de paradigma que van provocar les primeres fotografies que es van fer del planeta Terra des de l’espai exterior el 1968 en l’aparició de la música ambient.

Tots aquests referents històrics han tingut un impacte més o menys conscient en la cultura contemporània i en els moviments mediambientals que des de la ciència, l’activisme, la creació i el pensament fan front a la catàstrofe ecològica, mentre es promou una necessària aliança entre espècies, un ecofeminisme capaç de guarir les ferides causades al planeta i als seus habitants pel capitalisme patriarcal. I aquests moviments segueixen recorrent al caràcter dinàmic i viral de les publicacions en la seva fisicitat d’estructures lleugeres i resistents —com els Dymaxion i les cúpules geodèsiques de Fuller— a la resiliència del llibre i del disc com a objectes sensuals en un món d’obsolescències i virtualitats.

Comissariada per

Magui DávilaMaite Muñoz

Manuals de reparacions i sons còsmics