Matèria Primera

MATÈRIA PRIMERA és una proposta expositiva que parteix d’una voluntat de prospecció general de l’actual ecosistema local d’artistes visuals a fi de determinarun mapa possible d’alguns dels projectes i obres més significatius produïts a casa nostraels darrers anys. En aquest sentit, l’exposició, com a fruit d’una labor de prospecció, apunta cap a una mena d’exercici de mineria de la MATÈRIA PRIMERA amb la qual operen principalment les estructures, públiques i privades, de recerca, producció, exhibició i mediació d’art contemporani local al nostre país.

Com fa un altre tipus de mineria, la de dades, MATÈRIA PRIMERA aspira a activar, des de la gestió de la informació derivada d’aquesta prospecció i dels seus resultats, un procés de generació de patrons d’aproximació i de lectura del valor simbòlic i de les circumstàncies materials presents en el nostre ecosistema artístic.

En el marc de les premisses d’aquesta prospecció, a MATÈRIA PRIMERA el tall d’observació de l’ecosistema local d’arts visuals s’ha centrat en aquells i aquelles artistes que, havent deixat ja –sovint molt enrere– una primera fase emergent de la seva trajectòria, es troben avui en cursde consolidació de les seves carreres artístiques –un curs permanentment inestable i temporalment indefinit en la majoria de casos. Artistes i trajectòries que algunes veus, tot defugint tota adscripció generacional, defineixen com de tram mitjà, a mig camí entre l’emergència local i la consagració internacional.

Artistes i trajectòries de tram mitjà que constitueixen la MATÈRIA PRIMERA del nostre ecosistema local d’arts visuals, raó per la qual un equipament expositiu com el de Fabra i Coats a Sant Andreu –cridat a erigir-se en el centre d’art contemporani al qual aspiraaquesta ciutat – n’hade fer una prospecció sistemàtica per descobrir-los i visibilitzar-los.


Matèria Primera