Matèria Sincera

18:00 h
Lloc: LAB36
Trafalgar, 36
08010 Barcelona
Preu: Activitat gratuïta
Inauguració

L’exposició aborda la materialitat constructiva de la ciutat com a problema estètic i conceptual a la ciutat contemporània, una tradició heretada de la història de l’arquitectura i urbanisme modern vist des d’avui. La idea del blanc com a cerca de la puresa tant física com espiritual es contrasta amb el vermell de la terracota.

Prenent el maó d’argila com a material pobre i sincer es desenvolupa un cos de treball que estableix relacions amb l’art, la ciutat i la memòria. Amb això de fons, els murs blancs de la galeria es converteixen en part de la història que pretén mostrar el que oculten aquests murs. El maó es converteix en el fil conductor on els problemes i inquietuds de l’art i l’arquitectura es troben: L’adorn, la decoració, el buit, el racional i el barroc entren en un constant diàleg i tensions.

Video: Sobre “Màteria Sincera” d’Oscar Abraham Pabón

Matèria Sincera