MUNT 5 – L’automàtica

Lloc: L'Automàtica
Legalitat, 18
08024 Barcelona
Preu: 6€
Concert

FANTASÍA ELECTROMECÁNICA (2014)
Una peça de Josep Manuel Berenguer

Improvisació multifocal basada en l’enregistrament contextual dels sons generats
per les màquines de l’Automàtica, al voltant d’un antic somni de construcció d’una
selva artificila de sons hereus directes de la transformada ràpida de Fourier, que els
fa híbrids improbables però possibles de metalls, fustes, plàstics, ones i codis.

FER ÉS UNA ARMA.
PUBLIQUEM TREBALLS SONORS I DONEM LA VEU EN UN ESPAI DE PRODUCCIÓ GRÀFICA.
INCITEM I GENEREM TROBADES.

MUNT ÉS UNA REACCIÓ.

 

MUNT 5 – L’automàtica