Nada, todo. Almandrade

Lloc: Galeria Zielinsky
Passatge de Mercader, 10
08008 Barcelona
Preu: Activitat gratuïta
Inauguració
Nada, todo. Almandrade