Nadia Hafid EN RESiDÈNCiA a l'Institut Jaume Balmes

18:0020:00 h
Lloc: MNAC
Palau Nacional, Parc de Montjuïc, s/n
08038 Barcelona
Preu: Activitat gratuïta
Presentació

En el nostre projecte artístic ens embarquem en un viatge de reflexió i exploració de la societat actual i el nostre paper com a individus en ella. Reconeixem que la societat és diversa i complexa, i creiem que a través de l’art podem examinar críticament les dinàmiques socials i les nostres pròpies accions.

El nostre objectiu és utilitzar l’art com una eina per a generar consciència i promoure el diàleg sobre temes socials relle­vants. Abordarem temes com la identitat, la diversitat, la inclusió, el gènere, la raça, la sexualitat, les desigualtats i altres aspectes fonamentals de l’experiència humana.

Busquem crear un espai d’expressió i escolta activa, on els participants puguin compartir les seves perspectives i expe­riències personals. A través de diferents mitjans artístics buscarem donar veu a diverses perspectives. Ens comprometem a qüestionar els nostres propis prejudicis i privilegis, i a fomentar un ambient de respecte i empatia entre els participants. Reconeixem que les nostres accions individuals tenen un impacte en la societat en general, i volem explorar com podem contribuir de manera positiva al canvi social. Amb aquest projecte, aspirem a inspirar una major comprensió i connexió entre els membres de la nostra comunitat. Volem que les reflexions i les obres d’art creades en aquest espai es convertei­xin en un catalitzador per al canvi i l’acció, i que cada individu se senti capacitat per a contribuir a una societat més justa i equitativa.

Presentació de la residència de Nadia Hafid amb alumnes de 4t d’ESO de l’Institut Jaume Balmes. Amb la mediació del Museu Nacional d’Art de Catalunya i Experimentem amb l’Art. 

Nadia Hafid EN RESiDÈNCiA a l’Institut Jaume Balmes