Donada la situació de fragilitat que pateix la programació cultural de la ciutat, recomanem revisar el web de cada espai per si hi ha canvis o anul·lacions.
Molta força!

NAUESTRUCH Convocatòria de residències

09:0023:55 h
Lloc: L'Estruch
Sant Isidre, 140
08206 Sabadell
Preu: Activitat gratuïta
Convocatòries

Què és L’Estruch?
L’Estruch, Fàbrica de creació de les arts en viu, és un equipament municipal de Sabadell amb més de vint anys de trajectòria que cobreix un ampli espectre de la pràctica artística contemporània. L’Estruch es distingeix per cercar la permeabilitat entre disciplines com la dansa, el circ, les arts visuals, la performance, l’experimentació sonora o el desenvolupament tecnològic. Els seus resultats nodreixen el circuit artístic internacional però també d’altres àmbits com ara el social, l’acadèmic, industrial, etc..

Nauestruch és l’àrea especialitzada en arts visuals i performance, amb especial interés en propostes al voltant de polítiques del cos.

Quins son els objectius de les residències de Nauestruch?
-El recolzament a la pràctica artística.
-El suport a la professionalització del sector artístic.
-Ser un espai d’intercanvi entre la ciutat de Sabadell, el seu context cultural i les artistes residents.
-Establir vincles entre la comunitat artística local amb altres del territori nacional i internacional.
-Desdibuixar límits entre les disciplines, els gèneres, les generacions o la diversitat manifestacions culturals.
-La creació temporal d’un grup de treball i decisió format per les pròpies residents.

Quin és el període de residència?
D’un a sis mesos entre el 7 de gener al 23 de desembre de 2017 (agost tancat) a acordar amb el centre.

A qui va adreçat?
Artistes, curadorxs, investigadorxs o projectes col·lectius de qualsevol procedència. A tals efectes s’escollira un màxim de 8 persones.

Què ofereix?
-Espai/s de treball segons necessitats del projecte.
-Allotjament en règim d’habitació compartida.
-Un entorn de treball transdisciplinar.
-Un ajut per la producció del treball a acordar amb el curador.
-Acompanyament del desenvolupament de les propostes.
-Introducció en el context cultural de Sabadell i Barcelona.
-Gaudir del treball de promoció i difussió que es fa des de Nauestruch de cada una de les residents.

Què és valora?
-La qualitat i interès de la proposta.
-L’incidència i profit de la residència en el moment del artista o del desenvolpament del projecte.
-Les residències de llarga durada i pernoctant al centre tindran preferència.
-Un calendari de treball.
-Els projectes on l’atenció pel territori de Sabadell tingui un pes específic.
-Aquelles que facin millor ús de les infrastructures del centre o el seu capital social.
-L’interès, la disponibilitat i el compromís de la persona sol·licitant per participar en les activitats formatives, relacionals i cooperatives del centre.

Què comporta?
-Un retorn en forma d’activitat o presentació del treball durant la seva residència en qualsevol tipus de format. Aquestes activitats formaran part del programa de L’Estruch.
-El compromís a participar en les diverses activitats de difusió dels processos de producció, reunions i sessions de treball grupals o de formació continua que el centre proposi, enteses com part constitutiva de la seva pròpia residència de creació.
-La signatura d’un document que regularà la cessió del espai on hi constaran el calendari, els horaris i les sales utilitzades, així com també l’acceptació de la normativa d’ús, a més de la contrapartida que s’acordi a canvi de la residència de creació, si s’escau.
-Incloure el logotip de L’Estruch en tots els materials de difusió relacionats amb el projecte produït a la residència.
-L’incompliment per part de l’artista o col·lectiu seleccionat d’aquests pactes deixaran sense efecte la cessió dels espais i ajuts destinats a la residència.

Comissió de selecció
Marc Vives, curador de Nauestruch
Manel Rodríguez , director de l’Estruch

Per a més informació dels espais, serveis, durada i tipologia de residències de producció que ofereix l’Estruch, envieu email a nauestruch@ajsabadell.cat.

Més informació de residències anteriors: http://www.tea-tron.com/estruch/blog/residencixs/

Com sol·licitar residència dins d’aquesta convocatòria:
Copieu la fitxa següent al cos d’un missatge de correu, empleneu-la amb les vostres demandes de residència i envieu-la a: estruch@ajsabadell.cat , posant a l’assumpte el número i nom de la convocatòria.

Caldrà adjuntar al mateix correu un document amb el dossier descriptiu del projecte, calendari, portfoli i currículum de l’artista o companyia (en format pdf, màxim 10 pàgines i no superior a 3MB).

Període d’admissió de sol·licituds: del 15 de setembre al 30 d’octubre de 2016.

Els projectes seleccionats es faran públics el 10 de novembre de 2016 al web de l’Estruch www.lestruch.cat

FITXA DE SOL·LICITUD DE RESIDÈNCIA

Número i nom de la convocatòria: 3. ARTS VISUALS/PERFORMANCE

Nom i cognoms del sol·licitant:

Nom de la companyia o artista:

Nom de l’espectacle o projecte:

Mail de contacte:

Telèfon de contacte:

Adreça complerta:

Allotjament (SI/NO):

Tipus d’espai necessari:

Requeriments específics:

Dates proposades per la residència:

Horaris aproximats de treball al taller:

Lloc previst d’estrena o presentació (si s’escau):

Enllaç a vídeos de treballs anteriors:

NAUESTRUCH Convocatòria de residències