NEGATIVE CAPABILITY - Juan Narowé

Lloc: Ana Mas Projects
Carrer Isaac Peral, 7
08902 L'Hospitalet de Llobregat
Preu: Activitat gratuïta
Exposició

L’obra de Juan Narowé es mou entre el dibuix i la pintura amb freqüents incursions en l’autoedició i l’obra gràfica.

Sempre partint del dibuix com a element base, el projecte individual que mostrarà AnaMas Projects inclourà un ample ventall de llenguatges. El seu imaginari i narracions es nodreixen de sofisticades referències a diferents disciplines, com la literatura i el cinema. Els nombrosos elements i personatges que aniran apareixent neixen d’una sedimentació teòrica lenta i d’una àmplia reflexió plàstica. Sovint, el punt d’inici de Narowé són petits fragments, detalls i records d’una sobretaula, d’una conversació o d’un encontre entre restes anodines d’un moment compartit. Històries i objectes de gran senzillesa en aparença, pero que en mans de l’artistas es descobreixen amb un poder d’evocar i revelar infinitament captivador .

NEGATIVE CAPABILITY – Juan Narowé