GRAF t’apropa la programació de creació contemporània a Catalunya. L'agenda que suma totes les agendes.

Art i vida: Els límits de l'Art o un Art sense límits? Neoavantguardes i Art Actual

18:0020:00 h
Lloc: Centre d'Art Maristany
Àngel Guimerà, 2
08172 Sant Cugat del Vallès
Preu: 51€
Taller

Curs a càrrec de l’Helena Rotés

*******

Segons el sociòleg de l’art Pierre Bourdieu el camp de l’art es caracteritza per la seva constant transformació, i són precisament els agents que en formen part, especialment els artistes, els encarregats de posar en dubte la noció del que és o no és art en cada moment. Els artistes de les avantguardes van ser els primers a desenvolupar una pràctica artística basada en el qüestionament dels límits de l’art i la seva praxis, dissolent les fronteres entre la seva vida quotidiana i la seva pràctica artística, entre els objectes banals i la seva obra, entre la biografia personal i la ficció… Després, molts artistes han seguit l’estela d’aquests pioners obrint-se a noves direccions, del situacionisme al feminisme. En aquest curs proposarem una genealogia de l’art actual des de la idea de la dissolució de l’art amb la vida, i de les conseqüències d’aquesta assimilació.

Helena Rotés, Barcelona 1954

Professora d’Història de l’Art  al programa de Formació Permanent i  a la Universitat Sènior del Col·legi de Llicenciats. Coordinadora de LiterARTura, grup de lectura d’art i literatura, amb col·laboració amb Cal Cego, col·lecció d’Art Contemporani.

Art i vida: Els límits de l’Art o un Art sense límits? Neoavantguardes i Art Actual