Panorama 21. Apunts per a un incendi dels ulls

Lloc: MACBA
Plaça dels Àngels, 1
08001 Barcelona
Exposició

Apunts per a un incendi dels ulls és la primera exposició de Panorama, una nova línia d’exposicions entorn de les pràctiques de l’art contemporani a Barcelona i al seu voltant. Com suggereix l’«apunts» del títol, aquesta mostra col·lectiva pretén prendre nota, revelar i connectar sense ser concloent en absolut.

Apunts per a un incendi dels ulls reuneix un grup d’obres encarregades expressament i de produccions recents que s’exhibeixen a Barcelona per primera vegada. Inclou un gran ventall de disciplines, com ara la pintura, l’escultura, el treball amb paper, la videoinstal·lació, la performance, la fotografia i el tèxtil, i la impulsa el desig de defensar i verificar la realització d’exposicions in situcom a experiències que embolcallen el nostre cos com un tot sensible en l’espai.

El títol, procedent d’un poemari de Gabriel Ventura escrit el 2020, evoca una potent metàfora que fa que ens qüestionem la dominància de la visió, i ens incita a explorar una definició expandida del veure que impliqui la resta dels nostres sentits i origini noves maneres de navegar el món, de recordar i de produir coneixement.

Les obres de l’exposició van teixint certes inquietuds i certs motius sorgits de les visites d’estudi i de les converses dels curadors amb la comunitat artística. Entre d’altres, la imatge que té la ciutat de si mateixa, els conceptes de reparació i pertinença, la dissidència de gènere i la nostra relació amb la vida no-humana.

La mirada circular cobra vida pròpia en la imaginació de l’exposició, encarnada en uns projectes que exploren teatre o performance, la relació espacial entre escenari i públic i el bucle com a narrativa. Unes perspectives i unes escales que també engloben les connexions establertes pel museu amb el seu veïnat i viceversa, en una època en què potser tots ens preguntem pel nostre lloc al món i el veiem amb nous ulls.

Comissariada per Hiuwai Chu i Latitudes (Max Andrews i Mariana Cánepa Luna).

Panorama 21. Apunts per a un incendi dels ulls