Paratext #21

19:0021:00 h
Lloc: Hangar
Emilia Coranty, 16 – Can Ricart
08018 Barcelona
Preu: Activitat gratuïta
Presentació

Aquest nom, Paratext, amaga una programació mensual de presentacions dels artistes residents 
a l’Hangar de llarga i curta durada, així com de les residències internacionals, sempre en
 dimecres, de 19h a 21.30h. Diversos artistes presentaran en diferents formats 
projectes concrets o parts del seu treball. Les sessions són sempre obertes al públic amb
 el propòsit de possibilitar la interacció amb els propis artistes.

La propera sessió de Paratext tindrà lloc el dimecres 25 de octubre a Hangar a la Sala Ricson, a les 19h.

Presentaran els seus projectes:

Sophie Innmann

Els seus treballs s’assemblen a configuracions experimentals o instruccions de joc amb un resultat obert. Estan molt influïts per les condicions, formes i situacions que es troben a l’espai expositiu, ja que estan dissenyats exclusivament per a aquest lloc especial. Sorgeixen i desapareixen in situ en llocs on no s’esperen a primera vista. Regularment això ocorre en llocs que en la seva percepció impliquen altres possibilitats d’estat o d’ús. És una interacció entre l’espai i la intervenció de l’artista. Una taula de surf acolorida amarrada en un riu és, per un costat, una instal·lació però també una nova possibilitat d’actuar: podria ser fàcilment deslligada i usada com a rem. Si aquesta reinterpretació és portada a terme, depèn del visitant.

Anna Romanenko

La pràctica d’Anna es pot descriure com “mecànica expandida” i “teatre de l’operativitat”. El seu treball se centra en les capacitats operatives de les coses, originades en la fascinació que l’artista experimenta a través de trobades amb màquines singulars: martells, telescopis, accessoris, culleres, gots, cables, canonades i les diferents coreografies que suggereixen aquests articles. Anna construeix dispositius i procediments que s’insereixen en el límit on un entorn és trobat per l’entitat més o menys sòlida considerada objecte. Les seves obres es construeixen per transcendir a aquesta frontera i introduir alteracions en la seva constitució. Ha desplegat poderoses armes per entrar i alterar aquesta constitució incloent el llenguatge que l’opera, els gestos que la mouen, les eines que l’estructura i els espais que l’estenen.

Kuo-Wei Lin

La fugacitat de la vida de Lin com a expatriat taiwanès a llarg termini influeix constantment en les seves observacions. En el seu treball, intenta tornar a executar materials i intervenir en la nostra lectura quotidiana de fenòmens absurds, formant preguntes ambivalents sobre les experiències de la vida quotidiana. S’esforça per comprendre l’estrany en l’ordinari i l’insignificant en el monumental descodificant i reconstruint el context. En la seva opinió, la comprensió d’un context donat comença identificant l’excepcional i fent possible una interacció innovadora amb ell. Les obres de Lin exploren, articulen, reformen i donen certs accents a espais contradictoris en relació amb la topologia social i la seva experiència individual de desplaçament.

Antonio Gagliano

Recorre habitualment al dibuix i l’escriptura com a eines per investigar les diverses maneres en què el coneixement es fabrica, organitza i dissemina. Els seus projectes tendeixen a imitar els mètodes de muntatge provinents de les estructures formals del saber (la universitat o l’arxiu, per exemple) i a barrejar-los amb fenòmens emergents i dinàmics (les explosions virals d’Internet, la història oral o les al·lucinacions col·lectives).

Verónica Lahitte

Els seus treballs funcionen com a arquitectures efímeres, projectes que al mateix temps que són desmuntats s’inscriuen en la memòria, treballen en l’afirmació de noves relacions i exploren la possibilitat de generar espai per l’agenciament crític. A través de la coordinació de grups d’estudi i la concepció de lectures-performances, els seus projectes busquen articulacions inesperades i punts de trobada en la comunitat. Ha estat part del col·lectiu minipimer.tv i del projecte diàspores crítiques.

Paratext #21