Parlem d'Intertextos de la identitat afrodescendent, amb Diego Falconí Trávez, advocat i doctor en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada

ONLINE
Lloc:

Preu: Activitat gratuïta
Altres

Les obres de Tony Cokes fan un ús extens de la figura de l’intertext, i especialment en peces com Mikrohaus: or the Black Atlantic i Black Celebration, és possible reflexionar al voltant de la seva funció. L’intertext entès com proposa la pensadora feminista Julia Kristeva, com l’absorció d’un text en un altre, permet examinar el complex teixit que crea l’autor en aquestes obres. En aquest cas, l’intertext opera per pensar de quina manera, a través de la comunió entre escriptura, imatge i música, es poden acoblar textualitats diverses: treballs teòrics, imatges de noticiaris, llibres, entrevistes enregistrades, etc., en un projecte profundament polític i poètic de les subjectivitats afrodescendents.

Aquest ús intertextual, que crea un pastitx d’imatges alienes que constitueixen el text mateix, ajuda a descompondre l’escriptura i la cultura lletrada, associada al prestigi, el poder i la civilització, incorporant-hi elements orals, populars, de carrer o apòcrifs que articulen una manera de narrar que complexitza i enriqueix la identitat afrodescendent contemporània.

Parlem de A ship’s hold of images, amb Olivier Marboeuf, comissari independent.