Programa de residències Blueproject

Lloc: Blueproject Foundation
Princesa, 57
08003 Barcelona
Preu: Activitat gratuïta
Convocatòries, Residències

La Blueproject Foundation ofereix un programa de convocatòries públiques anuals obertes a tota mena de formats, idees i propostes artístiques i culturals. Els artistes s’escolliran en base a la qualitat i excel·lència dels seus projectes. Les persones o col·lectius seleccionats gaudiran d’un període de residència d’un mes a El Taller abans d’exposar els seus treballs a la Sala Project.

La segona convocatòria de residència de la Blueproject Foundation estarà oberta del 10 d’octubre del 2014 fins al 10 de gener de 2015.

Els artistes que vulguin adherirse a la convocatòria hauran d’enviar la seva sol·licitud a través del correu electrònic amb la següent documentació:

  • Currículum Vitae.
  • Proposta digital del seu projecte artístic (amb tot el material requerit a les bases).
  • Formulari de sol·licitud degudament omplert.

La documentació ha d’enviar-se a l’adreça residencia@blueprojectfoundation.org i ha d’ocupar un màxim de 5 Mb (com a alternativa es pot enviar per WeTransfer, o similars, per un màxim de 30 Mb). L’email ha d’indicar el següent assumpte: Convocatòria de Residència 2014-2015.

Programa de residències Blueproject