OPEN CALL! Programa d'Estudis Independents

Lloc: MACBA
Plaça dels Àngels, 1
08001 Barcelona
Convocatòries

El Programa d’Estudis Independents (PEI) del MACBA és un dispositiu d’aprenentatge que té com a objectiu fonamental mobilitzar el pensament crític i activar la imaginació política des de la intersecció de pràctiques artístiques, ciències socials i intervencions politicoinstitucionals. Una de les claus del programa consisteix a desenvolupar la capacitat crítica per facilitar el lliure trànsit entre paradigmes de pensament. En aquest sentit, el PEI, més enllà de ser un espai per a l’afirmació de representacions i identitats, pretén qüestionar les categories tancades per activar una imaginació antagonista que elabori els seus fronts de lluita estètica i política.

La naturalesa parainstitucional del programa (en el dins-fora del museu i en el fora de la universitat) permet trencar la idea preconcebuda del que és un espai d’«alta formació» i facilita escapar de la lògica d’adquisició de competències o professionalització. Es tenen en compte les implicacions polítiques de tota forma de saber i, per tant, els continguts del programa es vinculen a diverses tradicions d’experimentació pedagògica i discursiva, enteses no només com a materials d’estudi, sinó com un conjunt de pràctiques vives capaces de configurar nous espais per al coneixement.

Programa d’Estudis Independents