GRAF t’apropa la programació de creació contemporània a Catalunya. L'agenda que suma totes les agendes.

PROJECCIÓ DE BU SAN (GOODBYE, DRAGON INN) (2003)

Entre la promoció de grans cineastes asiàtics apareguts a la darreria del segle passat, el taiwanès Tsai Ming-liang (juntament amb el xinès Jia Zhang-ke i el japonès Nobuhiro Suwa) ha excel·lit per desplegar una carrera més personal i particularment a contracorrent. Goodbye, Dragon Inn pot ser considerat el primer treball de la seva filmografia en què aquesta radicalitat emergeix a flor de pell, com si Tsai ja no volgués tenir res a veure amb la narració convencional. El director ens torna a oferir una crònica sobre el Taipei contemporani, que ha experimentat transformacions vertiginoses que han acabat per convertir-lo en un monstre estrany, un curiós híbrid entre Orient i Occident. En aquest cas, Tsai renúncia gairebé del tot al diàleg, es tanca en un cinema que ha de ser enderrocat (el Dragon Inn del títol anglès) i certifica que el lloc del gaudi cinèfil ara és ocupat per fantasmes del passat. Pel·lícula fascinant, dotada amb una gran emoció lírica, Goodbye, Dragon Inn demostra que la transformació urbana també pot emmenar l'aniquilació d'una certa memòria col·lectiva i individual. Carlos LosillaEntre la promoción de grandes cineastas asiáticos aparecidos a finales del siglo pasado, el taiwanés Tsai Ming-liang (junto con el chino Jia Zhang-ke y el japonés Nobuhiro Suwa) ha destacado para desplegar una carrera más personal y particularmente a contracorriente. Goodbye, Dragon Inn puede ser considerado el primer trabajo de su filmografía en que esta radicalidad emerge a flor de piel, como si Tsai ya no quisiera tener nada que ver con la narración convencional. El director nos vuelve a ofrecer una crónica sobre el Taipeh contemporáneo, que ha experimentado transformaciones vertiginosas que han acabado por convertirlo en un monstruo extraño, un curioso híbrido entre Oriente y Occidente. En este caso, Tsai renuncia casi del todo al diálogo, se cierra en un cine que tiene que ser derrocado ( Dragon Inn del título inglés) y certifica que el lugar del goce cinéfilo ahora es ocupado por fantasmas del pasado. Película fascinante, dotada de una gran emoción lírica, Goodbye, Dragon Inn demuestra que la transformación urbana también puede llevar a la aniquilación de una cierta memoria colectiva e individual. Carlos LosillaAmong the promotion of large Asian filmmakers that appeared late last century, the Taiwanese Tsai Ming-liang (along with Chinese Jia Zhang-ke and Japanese Nobuhiro Suwa) has excelled to display a more personal career and particularly transgressive. Goodbye, Dragon Inn can be considered the first work of his films in which this radicality emerges to the surface, as if Tsai would no longer have anything to do with conventional narrative. The director returns to provide a chronicle of contemporary Taipei, which has experienced dizzying changes that have turned the city into a strange monster, a curious hybrid between East and West. In this case, Tsai resignates almost entirely to dialogue, he closes in a cinema that has to be overthrown (English title Dragon Inn) and certify that the place of cinephile enjoyment is now occupied by ghosts of the past. A fascinating film, endowed with great lyrical emotion, Goodbye, Dragon Inn shows that urban transformation can also lead to the annihilation of a certain collective and individual memory. Carlos Losilla
PROJECCIÓ DE BU SAN (GOODBYE, DRAGON INN) (2003)