Quatre parets. Luz Broto

Lloc: etHALL
Salvadors, 24
08902 L'Hospitalet de Llobregat
Preu: Activitat gratuïta
Exposició

Quatre parets calen per construir un espai interior que t’aixoplugui del fora, amb una teulada per no mullar-te, una porta per entrar, una finestra per mirar. Com a mínim, i ja és molt. L’espai de la galeria té tres portes d’entrada. Hi ha també tres finestres tancades, que no s’utilitzen, i altres obertures de diferents mides i formes. L’exposició Quatre parets transforma la manera de percebre, transitar i utilitzar l’espai de la galeria, una antiga nau de L’Hospitalet de Llobregat, a mig camí entre un espai industrial i un interior domèstic.

Es tracta d’una intervenció específica per l’espai de la galeria que ha sigut construïda a partir d’un dels seus elements estructurals: els vuit pilars que sostenen el pes de la construcció. A partir de la prolongació de cada parella de pilars s’han construït quatre noves parets, les quals han creat una successió de cinc espais interiors.

Aquesta nova disposició espacial fa evidents les obertures construïdes de l’espai, les seves portes, finestres i lluernes, com a vehicles necessaris que permeten la connexió amb l’exterior, i qüestiona el rol de la paret a un espai interior, un element que tot i separar no deixa d’assenyalar què hi ha a un cantó i a l’altre de si mateixa.

Per l’exposició s’han produït també cinc textos, com a fulls de sala, un per cada nova estança. En ells Èlia Bagó, Sonia Fernández Pan, Helena Grande, Berta Gutiérrez i Lucía Jalón Oyarzun, cinc autores de l’àmbit de l’art, l’arquitectura i el disseny, reflexionen sobre el rol de la paret com a espai intermedi, invocant altres espais possibles.

Aquest nou treball segueix indagant en el vincle entre espai interior i espai exterior, tema present en la producció de l’artista, i en la manera d’apropar-se a l’entorn construït, com és l’arquitectura, tractant-la com a material mal·leable, que pot ser transgredit per possibilitar noves maneres d’experimentar, habitar i utilitzar l’espai.

Quatre parets. Luz Broto