GRAF t’apropa la programació de creació contemporània a Catalunya. L'agenda que suma totes les agendes.

Recital de guitarra a El Cafè Blueproject per Pablo Malek

18:0019:30 h
Lloc: Blueproject Foundation
Princesa, 57
08003 Barcelona
Preu: Activitat gratuïta
Concert
El dissabte 11 d'abril a partir de les 18h el guitarrista argentí Pablo Malek oferirà un concert al Cafè de Blueproject. Dins d'una gira de concerts per tot Espanya, Pablo Malek mostrarà el nou i sorprenent de la guitarra de 10 cordes (18) i la seva ductilitat en interpretació de diferents gèneres musicals populars i acadèmics, la seva ductilitat en interpretació de diferents gèneres musicals populars i acadèmics, presenta altres aportacions a l'art contemporani. Pau Malek és guitarrista nascut a la ciutat de la Plata (Argentina) egressat del Conservatori Superior Gilardo Gilardi complementant els seus estudis amb cursos, classes i seminaris amb diferents músics d'Argentina, Itàlia i Espanya. Buscant sonoritats noves i implementació de tècniques avantguardistes va aconseguir dissenyar i construir en l'any 2006 la guitarra de 10 (+8) cordes, catalogada com la guitarra de major registre sonor del món que incorpora noves possibilitats a les seves germanes anteriors de 10 cordes, això ho porta a de concerts, seminaris, i entrevistes.El sábado 11 de abril a partir de las 18h el guitarrista argentino Pablo Malek ofrecerá un concierto en El Café de Blueproject. Dentro de una gira de conciertos por toda España, Pablo Malek mostrará lo novedoso y sorprendente de la guitarra de 10 cuerdas (18) y su ductilidad en interpretación de diferentes géneros musicales populares y académicos, presenta otros llamativos aportes al arte contemporáneo. Pablo Malek es guitarrista nacido en la ciudad de la Plata (Argentina) egresado del Conservatorio Superior Gilardo Gilardi complementando sus estudios con cursos, clases y seminarios con diferentes músicos de Argentina, Italia y España. Buscando sonoridades nuevas e implementación de técnicas vanguardistas logró diseñar y construir en el año 2006 la guitarra de 10 (+8) cuerdas, catalogada como la guitarra de mayor registro sonoro del mundo que incorpora nuevas posibilidades a sus hermanas anteriores de 10 cuerdas, esto lo lleva a conciertos, seminarios, y entrevistas.
Recital de guitarra a El Cafè Blueproject per Pablo Malek