Reginald & Perrind: últimes pintures d'Antonio Ortega

12:30 h
Lloc: UXVAL GOCHEZ
Carrer Trafalgar 36
08010 Barcelona
Preu: Activitat gratuïta
Visita guiada

Antonio Ortega publica a la fi de l’any 2021 el llibre La Lección de Johanna van Gogh, en el qual defensa el potencial subversiu d’assumir-se com a artista amateur.
Un efecte col·lateral, sobre el mateix Antonio Ortega, és que aquest centrarà la seva pràctica artística en la pintura a l’oli; en concret a pintar obsessivament dues pedres de color rosa en un paisatge incert.
En aquesta visita comentada, l’artista posarà en relació el pensament teòric desplegat en el llibre amb els efectes del seu posicionament en la seva pràctica artística i, en concret, amb les obres presentades en la mostra Reginald & Perrin, últimes pintures d’Antonio Ortega.

Reginald & Perrind: últimes pintures d’Antonio Ortega