Revista Visual

Lloc: MACBA, Museu d'Art Contemporani de Barcelona
Plaça dels Àngels, 1
08001 Barcelona
Esdeveniment no confirmat.
Exposició

El juny del 1977, durant un any de transició política, un grup d’autors de cinema experimental i de vídeo, fotògrafs, poetes i artistes que se servien de mitjans alternatius van fundar a Barcelona el col·lectiu Film Vídeo Informació, FVI. El seu objectiu era obrir debats i reflexionar sobre l’àmbit audiovisual en un moment que s’intuïa fundacional, en termes sociopolítics i culturals: en plena transició política, alliberament i obertura mental i sensorial. Els membres d’FVI volien explorar i donar a conèixer les noves possibilitats del cinema experimental i del vídeo, enteses com a part d’un context interdisciplinari i segons una noció àmplia i progressista de les arts.

Entre d’altres accions, FVI va generar dos números de la revista VISUAL. Publicació de FILM VIDEO INFORMACIÓ (1977-1978). Coordinada per Eugènia Balcells, Eugeni Bonet, Juan Bufill, Carles Hac Mor, Manuel Huerga, Ignasi Julià i Luis Serra, no pretenia ser una revista «de cinema» sinó, tal com es llegeix al pròleg del segon número de la publicació (1978 ), «uns quaderns d’informació i estudi sobre l’audiovisual; evidentment des de perspectives alienes a la indústria.»

L’exposició forma part d’una nova sèrie de mostres de petit format que exploren les publicacions periòdiques com un espai de pensament crític. Aquest projecte s’inspira i es presenta en tres capítols –tres temporalitats– que recullen els continguts, autors i tendències del camp de la visualitat que integraven els primers dos números editats i el tercer i últim, que no es va arribar a publicar mai.

Revista Visual