Richard Wentworth

Lloc: Prats Nogueras Blanchard
Méndez Núñez, 14
08003 Barcelona
Aquest esdeveniment sortirà publicat a l'agenda el dia 12.09.2024.
Preu: Activitat gratuïta
Exposició

Richard Wentworth (Samoa, 1947) ha exercit un paper vital en la nova escultura britànica des de finals de la dècada de 1970. El seu treball, que envolta la noció d’objectes i el seu ús com a part de les nostres experiències quotidianes, ha alterat la definició tradicional d’escultura i fotografia. En transformar i manipular objectes industrials i/o trobats en obres d’art, Wentworth subverteix la seva funció original i amplia la nostra comprensió d’ells en trencar el sistema convencional de classificació. Els arranjaments escultòrics juguen amb la noció de confecció i juxtaposició d’objectes que no guarden relació entre si.

Wentworth prendrà com a punt de partida per a la seva nova exposició a Prats Nogueras Blanchard una de les seves obres històriques i generarà un nou cos de treball específic per a la mostra que inaugurarà durant el Barcelona Gallery Weekend 2024. Així, revisitant el seu treball, aquest gest serveix com a recontextualització d’una peça transcendental dins de la pràctica de Wentworth, però també com a germen que dona lloc a nous jocs de vocabulari.

Richard Wentworth