GRAF t’apropa la programació de creació contemporània a Catalunya. L'agenda que suma totes les agendes.

SÂLMON< INTERPOLACIÓN

19:00 h
Lloc: Graner, Centre de creació del cos i el moviment
Jane Adams, 14-15
Barcelona
Preu: Activitat gratuïta
Performance

El Graner, amb el suport d’Iberescena (Programa de Residencias Iberescena 2014) i el Mercat de les Flors, va iniciar al 2014 Interpolación #1, un projecte internacional sota el paraigües de la publicació Ojo i del projecte Observatorio Transregional.

Interpolación #1 va ser una trobada de diàleg que pretenia cridar l’atenció sobre la coincidència o no de les practiques artístiques entre diferents artistes de diferents contextos, a partir del concepte i definició d’interpolació, entesa com l’acció d’obtenir nous punts partint del coneixement conjunt discret de punts, entenent a la persona com un punt i al conjunt com la suma de persones. Interpolació #1 va ser una trobada de diàleg lliure sense marc entre 5 persones que es desconeixen per veure quines interpolacions de pensament artístic generen entre elles.

Al 2015, Jorge Dutor i Guillem Mont de Palol, prenen el relleu transformant Interpolación #1 en HOLAQUEHACE, la proposta amb la qual participen en aquesta edició del festival SÂLMON<.

SÂLMON< INTERPOLACIÓN