Somni atemporal. Joan Ill

18:00 h
Lloc: L&B Gallery
Àlaba, 58.
08005 Barcelona
Preu: Activitat gratuïta
Inauguració

A partir de les 12h, inauguració per a professionals / 18h públic general

L’obra de Joan Ill implica una revisió reflexiva del concepte de pintura que posa en qüestió els seus límits alhora que indaga i aprofundeix en les seves possibilitats intrínseques desvetllant el seu costat menys evident. Trastoca l’habitual percepció de l’espai i de la material, li dona la volta al llenguatge pictòric i ens ofereix allò que normalment queda ocult.

Les seves obres manifesten un marcat sentit de l’equilibri, la contenció expressiva i la sobrietat. No es conforma amb el que és obvi i, tot i això, s’expressa amb una claredat meridiana que afecta tant a la forma com al contingut. Sempre dins de l’admirable sentit de coherència que demostra tota la seva trajectòria, en la seva producció més recent s’aprecia una maduresa esplèndida, un ús cada cop més subtil i depurat de les seves eines característiques: la transparència, la hibridació amb el llenguatge fotogràfic, la combinació d’allò manual i allò tecnològic… de manera que aconsegueix -especialment en els seus díptics i tríptics- transmetre, comunicar quelcom nou, un sentit profund de la puresa, una atmosfera impregnada d’espiritualitat i transcendència.

Somni atemporal. Joan Ill