Degut a la situació actual la programació a GRAF s'ha vist afectada. A la fase 1 de la desescalada alguns dels espais ja es poden visitar amb cita prèvia! Consulteu els seus web i xarxes socials per més informació.

Són els microorganismes els que tindran l’última paraula

12:0021:00 h
Lloc:

Preu: Activitat gratuïta
Exposició

‘Són els microorganismes els que tindran l’última paraula’ és la proposta de l’Associació Cultural Nyamnyam seleccionada com a projecte deslocalitzat a BcnProducció 17.

Aquesta frase de Louis Pasteur de mitjans del segle XIX, dona nom a aquest projecte que pretén extreure conceptes, dinàmiques i continguts de la fermentació biològica per a aplicar-los a la fermentació social i cultural en el context de la ciutat de Barcelona. En els processos de fermentació, l’atzar, la presencia i l’agitació generen vida i aliment. Tenint en compte la hibridació, el que és altament local i està en moviment constant, nyamnyam fa d’activadors (tal com fa la massa mare en un pa) de contextos i iniciatives que generen fermentació cultural o social a la nostra ciutat.

A través de la fermentació d’un miso, nyamnyam planteja tot un seguit dinàmiques processuals i comunitàries organitzades en diferents contextos de la ciutat de Barcelona durant els sis mesos que dura aquest procés biològic. D’aquesta manera, la fermentació d’un aliment esdevé aquí un sistema d’agitació social, cultural i vital que s’estendrà a partir de quatre esdeveniments específics que tindran lloc entre Octubre de 2017 i Abril de 2018.

Com a testimoni directe de la seva condició deslocalitzada, el recipient del miso romandrà des del 10 d’octubre fins a la finalització del procés a La Capella, establint així una doble funció. Per una banda, compartir el seu referent inicial; per l’altre, marcar la seva temporalitat expandida. El fet d’instal·lar el miso a l’espai expositiu de La Capella no implica només la seva presència física, sino que incorpora altres registres sensibles a la seva fermentació, com ara l’olor.

Els quatre espais triats per a la fermentació, tant culinària com social, són: Un hort urbà en un solar reocupat, un grup autogestionat de criança compartida, una associació de música independent i un grup de veïns amb una peculiar forma de reunir-se i compartir temps i conversa. El objectiu de nyamnyam serà entrar en la seva pròpia dinàmica i oferir accions i materials activadors dels ingredients que ja té cada un d’aquests contextos, pensant la seva pràctica artística com un element articulador que utilitza dinàmiques pròpies per a activar aquesta fermentació ja necessària, i així crear un intercanvi de coneixement entre microorganismes de diferents àmbits, que tenen molt en comú, però que sovint no entren en contacte. I si entran en contacte, reaccionaran, començaran a fer bombolles, a créixer, fins a arribar a una massa crítica…

“Air is very important during the processes of food fermentation. This is also true for social processes. Space and free time, the leisure to experiment and play are both perceived as luxuries in current day society.

In reality they are essential for the creation of ideas and resources that help confront social challenges and economic crises.”

Zine Microcultures. Aviv Kruglanski & Vahida Ramujkic