Taller d’animació en directe a càrrec de Ángeles Ciscar

18:0021:00 h
Lloc: Hangar
Emilia Coranty, 16 – Can Ricart
08018 Barcelona
Taller

El taller explora les possibilitats plàstiques i narratives d’un circuit tancat de dues càmeres barrejades a través de l’efecte croma. Aquest dispositiu té el seu origen en la vídeo instal·lació Bildungsroman fet per la tallerista. Els alumnes en aquest taller exploraran les possibilitats expressives, plàstiques i narratives d’aquest dispositiu arribant a generar els seus propis projectes.Els alumnes podran crear la seva pròpia pel·lícula d’animació en directe i aquesta podrà ser exhibida a públic al final del taller si els alumnes així ho desitgen.
Video del taller realitzat en Centre de Cultura Digital Deixant de la Llum, Mèxic DF.

Taller d’animació en directe a càrrec de Ángeles Ciscar