Taller de impresió 3D

18:3021:30 h
Lloc: Hangar
Emilia Coranty, 16 – Can Ricart
08018 Barcelona
Preu: 35€
Taller

Aquest curs està orientat a persones que volen incorporar aquesta tecnologia al seu treball habitual com a mitjà i recurs per les seves produccions.

La impressió 3D és una tecnologia amb caràcter disruptiu que té un camp d’aplicació immens, i que podem aprofitar per donar poder nostre treball i el de la nostra comunitat:

Ancoratges, peces de sosteniment, unions per a les nostres instal·lacions

Suports per a escultures

Potes perdudes per a una taula de mescla

Ganxos penjadors per a un bastidor

Tapes per a la lent de càmera

Plantilles per a tall i mesura

Suport per al projector

Sistemes de construcció modular

Caixes per als nostres prototips d’electrònica

Peces i material didàctic per als nostres alumnes

Motlles, testos i recipients diversos

Cosetes, plastiquets, i quanta forma se’ns ocorri.

Objectius

Conèixer la tecnologia, els seus abastos i limitacions.

Aplicar la impressió 3D a un projecte concret.

Utilitzar diferents opcions de programari de modelatge (OpenScad – Tinkercad).

Aconseguir dissenyar peces de mitjana complexitat.

Aprendre l’operació bàsica d’una impressora 3D i imprimir les peces modelades.

Temes

Fabricació digital additiva. Impressió 3D. Cinc minuts d’història. Hacking i obsolescència programada. Impacte social i econòmic. Exemples d’aplicació orientats a projectes artístics. Diferents tecnologies d’impressió. Tecnologia FDM. Funcionament. Tipus d’impressora FDM. Materials d’impressió. Prototipatge ràpid. Etapes, flux de treball i exemple pràctic. Abastos, limitacions i recomanacions per a l’ús i possible armat de la nostra pròpia impressora. Estratègies de producció. Pensar un projecte propi. Modelatge 3D. Programaris de modelat OpenScad i Tinkercad. Parametrització. Slicing. Repositoris. Compartir els nostres models amb la comunitat. Futur i perspectives.

Cada participant desenvoluparà un projecte d’impressió aplicat al llarg de les trobades, que imprimirem cap al final del curs.

Nombre de participants: Fins a 15.

Horari: 11, 13 i 15 de desembre de 18.30 a 21.30.

Matrícula: 35 €

Material inclòs en la matrícula: Insums, materials necessaris i 3 hores / màquina de servei d’impressió.

Requisits: No cal coneixement previ. Portar ordinador, si és possible.

Inscripció aquí.


Taller de impresió 3D