Taller de Net art i disseny interactiu per a la web

19:0022:00 h
Lloc: Hangar
Emilia Coranty, 16 – Can Ricart
08018 Barcelona
Preu: 120€
Taller

Més enllà de la seva creixent privatització i vigilància, l’internet segueix sent avui un escenari multidimensional que alberga l’experimentació i la creativitat digital més salvatge. Aquest curs ofereix una mirada reflexiva a les tecnologies de la web i l’hipermedia, explorant la simbiosi entre art i internet a través d’una deconstrucción històrica del net art des dels anys 90’s, analitzant els contextos socials i tècnics d’on emergeix i les infraestructures físiques i lògiques que la conformen.

Estudiarem casos referencials de pràctiques artístiques i activistes que utilitzen la viralitat, la immediatesa i sociabilitat de la xarxa per produir i difondre accions interactives, sense intermediaris ni límits geogràfics i de manera col·laborativa i oberta a la participació. Veurem exemples d’art per satèl·lit, computer art, videojocs en línia, entorns virtuals, net art, art glitch, entre d’altres.

Aprendrem els fonaments bàsics d’HTML5 i Javascript, fent èmfasis en el disseny d’esdeveniments interactius i en la construcció d’experiències d’usuari significatives. Farem ús de llibreries basades en Javascript, com Processing p5.js, un llenguatge lliure i de codi obert creat per a artistes i dissenyadors; i de frameworks com Bootstrap o Foundation, amb l’objectiu de compondre lliurement a partir de textos, vídeos, gràfics 3D, àudios, càmeres web i micròfons.

En concloure el curs cada participant serà capaç de conceptualitzar noves formes de pensar sobre internet i el disseny web, i engegar un projecte propi d’art interactiu per a la web.

Objectius:

– Construir una perspectiva crítica sobre la història de l’hipermedia i l’internet com a tecnologia i mitjà.

– Estudiar la història, la filosofia i la pràctica de l’art a la xarxa per conceptualitzar estratègies que creen, apropien i transformen la web en un mitjà disruptiu.

– Aprendre el llenguatge de la web: Usar HTML, CSS, Javascript, i llibreries jquery.js i p5.js per desenvolupar llocs web interactius i responsius.

Àrees d’aplicació:

Desenvolupament de pàgines web, arts visuals, disseny gràfic i multimèdia, art sonor, visualització de dades, publicitat, fotografia, teoria dels mitjans, producció audiovisual.

Continguts del curs:

– Anàlisi de l’origen acadèmic-militar-industrial d’internet a partir de la dècada de 1960. La infraestructura de l’internet. Els primers exemples d’estructures en xarxa i experimentacions artístiques amb la telepresencia i arts electròniques.

– Paradigmes contemporanis de producció, distribució i experimentació en l’art per a la web. L’estètica del net art. Casos d’estudi en la narrativa hipertextual, Mail Art, storytelling, disseny gràfic, 3D, animació .GIF, glitch, xat rooms, videojocs, animacions web, entorns virtuals, hacktivismo, aplicacions interactives, art a les xarxes socials, economies de l’afectivitat.

– Anàlisi general dels paradigmes del disseny web. Eines per al desenvolupador: Línia de comandament, terminal, entorns de programació i editors de codi. Instal·lació i engegada d’un servidor local usant Node.js.

– Desenvolupament en HTML, CSS i fonaments per al disseny de pàgines web interactives i adaptables a dispositius. Ús d’HTML5 Canvas.

– Programació en Javascript (JS): estructures de control, operadors, funcions, i incorporació a l’HTML. Objectes en Javascript i manipulació d’elements HTML mitjançant el Dg.

– Interacció basada en esdeveniments. Tipus de inputs, botons, caselles de text, sliders. Jquery per manipular i experimentar amb el Dg. Pràctiques amb finestres popups, hipermedia i enllaços amagats.

– Introducció a la llibreria p5.js. Elements i operacions fonamentals de la programació, i construcció de gràfics 2D i 3D.

– Moviment i animació interactiva amb p5 usant les accions del ratolí i el teclat de l’usuari. Gestió d’arxius multimèdia i captura d’àudio i vídeo aprofitant la càmera web i el micròfon. Ús de la llibreria p5 Dg.

– Connectem les nostres aplicacions amb dades públiques de xarxes socials usant APIs, AJAX, i JSON. Engegada de projectes en un servidor en Internet. Compatibilitat cross-browser i cross-device. Depuració d’errors.

Són benvingudes les idees de projectes a desenvolupar durant el curs. Tots els participants tindran oportunitat de mostrar el resultat del seu treball en finalitzar el curs.

Es requereix ordinador personal. No es necessita experiència prèvia.

Durada: 16 hores

Dates:17, 19, 20, 24 y 26 de juliol 2017

Horari: 19:00-22:00

Matrícula: 120€

Libertar.io (http://www.libertar.io)

Belén Agurto. Artista i investigadora en filosofia de la tecnologia i estètica digital. Títol en Comunicació audiovisual (UL, Llima) i Màster en Estudis comparatius de literatura, art i pensament (UPF, Barcelona). Co dirigeix el programa formatiu de tecnologia i estètica de Libertar.io en Hangar.org des de l’any 2015, i treballa en la recerca artística i filosòfica en 010.bio.

Álvaro Pastor. Arquitecte i Artista electrònic. Investigador en realitat virtual i sistemes interactius. Premi Ibermúsicas 2014, Iberescena 2011. Actualment membre de 010.bio.


Taller de Net art i disseny interactiu per a la web