Taller de Vídeo mapping aplicat a la instal·lació audiovisual i l’escenografia digital

18:3021:30 h
Lloc: Hangar
Emilia Coranty, 16 – Can Ricart
08018 Barcelona
Preu: 120€
Taller

Combinant la programació informàtica, el videoart i el disseny d’espais, aquest taller-laboratori proposa utilitzar el video mapping com a instrument creatiu per produir ambients de realitat mixta, amb l’objectiu de generar experiències estètiques i perceptuals immersives i establir diàlegs significatius entre el virtual i el físic a través d’estructures narratives distribuïdes a l’espai.

Farem un recorregut històric a través de les tècniques associades a la projecció d’imatges a l’espai físic, des de la invenció de la perspectiva en el Renaixement, l’artifici, la llanterna màgica en el s.XVII, fins als algorismes de warping a la tecnologia digital, l’estètica del remix i els paradigmes de realitat augmentada. Analitzarem exemples de disseny arquitectònic i escultòric amb base tecnològica i estudiarem postulats teòrics sobre percepció, cognició, immersió i espacialidad.

Aprendrem a dissenyar i programar eines de programari per VJ i video mapping usant Processing (Java), un entorn de programació lliure i extensible que ofereix a l’artista un total control sobre la seva obra, sent capaces de generar i manipular imatges en temps real i ajustar la projecció sobre superfícies complexes i irregulars.

Objectius:
– Estudiar el context tècnic i estètic de la creació i projecció d’imatges a l’espai físic.
– Desenvolupar habilitats de programació en l’entorn Processing.
– Construir un programari propi que permeti generar gràfics, barrejar imatges (VJ) i ajustar-les de maneres creatives a superfícies complexes (Vídeo mapping).

Àrees d’aplicació:
Disseny escenogràfic, creació audiovisual, vídeo per performances, televisió, concerts en viu, espectacles públics, visualització de dades, publicitat, arquitectura, fotografia, disseny gràfic.

Continguts del curs:
– Estudi de l’evolució de les tecnologies i estètiques associades a la projecció d’imatges. Anàlisi de textos de Paul Virilio, Siegfried Zielinski i uns altres.

– Estudi tècnic i conceptual de casos referencials: Cinema expandit, intermèdia, art cibernètic, art òptic, instal·lacions multi-pantalla, el pensament arquitectònic de Le Corbusier, Buckminster Fuller, Josef Svoboda, Stan VanDerBeek, entre altres.

– Exploracions de camp per al desenvolupament de projectes propis de VJ i Videomapping: criteris per seleccionar espais i objectes, elaboració d’esquemes de posicionament.

– Visió general del funcionament de les principals eines de programari comercial per a VJ i vídeo mapping: MadMapper, Resolume, Modul8.

– Introducció a Processing i a l’estructura de carpetes, llibreries i arxius de codi. Fonaments de la programació: tipus de dades i operacions, estructures de control, arrays, vectors.

– Generació de gràfics 2D i 3D, construcció gràfica per capes i processament d’imatges en temps real.

– Mètodes de mescla de diferents fonts d’entrada: a) pel·lícules, b) càmeres en directe, c) Syphon (protocol de transmissió de dades de vídeo entre aplicacions). Fonaments tècnics del vídeo, formats i códecs.

– Ús de màscares i estudi de mesh-warping de vídeos i implementació d’operacions per ajustar vídeo sobre superfícies complexes.

– Connexió de controladors físics USB MIDI. Creació d’una interfície gràfica (GUI) per al control d’aplicacions amb sliders, botons, i controls rotatoris.

– Set up de múltiples projectors sincronitzats. Estudi comparatiu de tècniques per a l’elecció i muntatge de projectors de vídeo i altres sistemes de presentació visual. Criteris per produir diversos tipus d’instal·lacions de vídeo mapping, com mapping arquitectònic o artístic en un museu.

Són benvingudes les idees de projectes a desenvolupar durant el curs. Tots els participants tindran oportunitat de mostrar el resultat del seu treball en finalitzar el curs.

Es requereix ordinador personal. No es necessita experiència prèvia.

Duració: 18 horas
Dates:  5, 7, 12, 14, 19 y 21 de diciembre 2017
Horari: 18:30-21:30
Matrícula: 120€

A càrrec de:
Libertar.io : Laboratorio de educación en arte, tecnología y filosofía

http://www.libertar.io

info@libertar.io

Taller de Vídeo mapping aplicat a la instal·lació audiovisual i l’escenografia digital