Taller “Estètiques de l’error digital: Taller glitch per a la creació audiovisual i 3D”

18:3021:30 h
Lloc: Hangar
Emilia Coranty, 16 – Can Ricart
08018 Barcelona
Preu: 100€
Taller

És la recerca de l’error l’última carnada del màrqueting o una eina de descobriment i subversió?

Un glitch és el resultat de variacions inesperades o intencionals que tenen lloc durant la transmissió de la informació digital, alterant les dades originals i deixant una nova forma: la falla.

Aquest curs combina l’estudi teòric i pràctic de l’art glitch, un art que incorpora la fallada en les dades informàtiques en la recerca per noves estètiques que posin en crisi l’aparent perfecció de les màquines i sistemes computats.

Revisarem exemples de l’art amb màquines des del segle XIX per comprendre l’evolució tecnològica i la seva influència en l’estètica i la filosofia. Estudiarem mètodes per al disseny i realització d’errors informàtics aplicats a l’art audiovisual i al disseny i impressió 3D, aprenent a analitzar i explotar vulnerabilitats en els principals formats i còdecs d’arxius digitals usant tècniques experimentals que incorporen l’aleatori i l’accidental.

Juntament amb editors de codi hexadecimal i ASCII farem servir editors de gràfics / pel·lícules / àudio per experimentar amb els fenòmens de transcodificació de senyals audiovisuals.

Abordarem les potencialitats creatives de l’glitch o error informàtic aplicat al disseny i la fabricació d’objectes 3D utilitzant eines de programari lliure com Processing i Blender.

Dirigit a: Teòrics i artistes visuals i plàstics, músics, fotògrafs, informàtics, investigadors en ciència i humanitats, disseny 3D i fabricació digital.

Objectius:

Tenir coneixements històrics i conceptuals que suporten la nostra investigació i producció creativa audiovisual i 3D.

Adquirir habilitats per interpretar i manipular dades digitals en brut i explotar vulnerabilitats de còdecs i formats.

Desenvolupar projectes de recerca i producció audiovisual, sonora, el disseny i fabricació 3D basades en l’error digital.

Requeriments: No es requereixen coneixements previs. Només cal assistir amb un ordinador portàtil. Es convida als participants a portar iniciatives de projectes per a ser desenvolupats durant el curs.

Continguts del curs:

– Evolució tecnològica, aleatorietat, ciències de la complexitat i accidents: Introducció a la complexa relació històrica entre art, política, ciència i tecnologies. Arqueologia de les arts i les tecnologies per a l’escolta i la visió. Qüestions a les idees de progrés humà. Anàlisi de textos de Paul Virilio, Siegfried Zielinski, Gilles Deleuze.

– Estudis de casos històrics de l’estètica de l’error, referents de destrucció controlada, i l’art de la decisió des del segle XIX amb aplicacions en un ampli espectre des de la producció gràfica i audiovisual, els videojocs i el net-art, l’art sonor, el disseny i fabricació 3D, fins a l’art urbà, les arts interactives, l’art acció i la performance.

– Aprendre el llenguatge de la màquina: Introducció a estructures de dades digitals. Estudis sobre formats d’encapsulament i còdecs, anàlisi i explotació de vulnerabilitats lògiques i estructurals amb aplicacions en dades d’imatge, àudio, vídeo i objectes 3D. Anàlisi de tècniques clàssiques com transcodificació, data-bending, datamosh

– Mal ús de programari: editors de codi hexadecimal i ASCII, editors de so (Audacity) i pel·lícules (Blender, Premiere), editors de gràfics rasteritzats i vectorials (Gimp, Photoshop, Illustrator, Inkscape) i editors d’objectes 3D (Blender, cura).

– Desenvolupar projectes d’audiovisual i 3D que cultivin la fallada dels còdecs més populars d’imatge (.raw, .JPG, .TIF, .PNG), d’àudio (.WAV, .MP3), de pel·lícules (.MOV, .AVI , .MP4), i de les estructures de dades d’objectes 3D (STL, OBJ).

Durada: 18 hores

Dates: 20, 22, 27, 29 de setembre, 4 i 6 d’octubre 2017.

Horari: 18: 30-21: 30

Matrícula: 100 €

A càrrec de:

Libertar.io: Laboratori d’educació en art, tecnologia i filosofia

http://www.libertar.io

info@libertar.io

Belén Agurto es artista – programadora, investigadora en filosofía de la tecnología, pensamiento computacional y estética digital. Título en Comunicación audiovisual (UL, Lima) y Máster en Estudios comparativos de literatura, arte y pensamiento (UPF, Barcelona), su investigación se centra en conocer las relaciones entre tecnología, estética y política construyendo proyectos de realidad virtual, arte en internet, performance y cuerpo tecnológicamente aumentado, digitalización y fabricación digital. Desde el 2015 dirige el programa formativo de tecnología y estética de Libertar.io en Hangar.org.

Álvaro Pastor es arquitecto y artista electrónico, MSc Sistemas cognitivos y medios interactivos (UPF, Barcelona), es investigador en sistemas interactivos, realidad virtual y en sistemas de percepción e inteligencia artificial. Entre 2006-14 i+d audiovisual en tiempo real y sistemas interactivos en el medialab La Casa Ida (Lima) Entre 2003-6 i+d en visualización y simulación 3D en Artificial.org. Desde 2014 ha trabajado en desarrollo de entornos virtuales multi sensoriales en 010.bio y SPECS-UPF (Barcelona). Co dirige el programa formativo de tecnología y estética de Libertar.io en Hangar.org.

Taller “Estètiques de l’error digital: Taller glitch per a la creació audiovisual i 3D”