Taller “Gabinet artesanal d'etnografíes imaginaries: metodologíes d'observació i investigació (artística)”

18:3021:30 h
Lloc: Hangar
Emilia Coranty, 16 – Can Ricart
08018 Barcelona
Preu: 20€
Taller

Síntesi: El taller, que té un format de gabinet artesanal d’etnografies imaginàries, es proposa explorar les confluències entre l’art i l’etnografia amb la finalitat d’abordar diferents metodologies que posen en qüestionament ho disciplinar, la divisió entre el teòric i el pràctic, el pensament útil i la noció acadèmica de recerca artística. La fi del taller és dur a terme una sèrie de sessions de treball que graviten al voltant de la noció d’observació. D’aquesta manera, es proposa desenvolupar pràctiques en les quals es posa en joc la imaginació i l’experimentació etnogràfica amb la finalitat de desenvolupar recerques imaginàries i improbables. El taller tindrà una durada de 12 hores que serà dividida en quatre sessions de tres hores: 1.Fantasia i experiència etnogràfica, 2.Fabricació d’eines d’observació etnogràfica i metodologies imaginàries., 3. Pràctica nocturna d’observació del món amb llanterna, 4. Fabricació d’objectes (resultats de la recerca).

Inscripció: aquí

Introducció

Un exemple: considerem el cas de dues noies que contreuen ràpidament la parpella de l’ull dret en un despatx qualsevol. En una d’elles el moviment és un tic involuntari; en l’altra, una guiñada de conspiració dirigida a una amiga. Els dos moviment semblen idèntics; vists des d’una càmera fotogràfica, observats “fenoménicamente” no es podria dir quin és el tic i quin és el senyal. No obstant això, a pesar que la diferència no pot ser fotografiada, la diferència entre un tic i una picada d’ullet és enorme, com sàpigues qui hagi tingut la desgràcia d’haver pres el primer pel segon. La que guiña l’ull està comunicant alguna cosa i comunicant-ho d’una manera ben precisa i especial:

1) deliberadament, 2) a algú en particular, 3) per transmetre un missatge particular, 4) de conformitat amb un codi socialment establert i 5) sense coneixement de la resta de les circumstàncies. La guiñadora va fer dues coses (contreure el seu ull i fer un senyal) mentre que la que va exhibir el tic va fer només una, va contreure la parpella. Contreure l’ull amb una finalitat quan existeix un codi públic segons el qual fer això equival a un senyal de conspiració és fer una guiñada. Consisteix, ni més ni menys, en això: un polsim de conducta, un polsim de cultura i – voila!- un gest.

La pràctica etnogràfica permet que es facin descripcions denses de la realitat; no es tracta solament d’aprendre a observar a dues noies que contreuen ràpidament la parpella de l’ull dret, sinó també de l’esforç que s’ha de realitzar per captar els significats socioculturals que es troben darrere dels actes posats en pràctica per les persones, explicar-los i interpretar-los. Fer etnografia equival, com explica Geertz, a un cert esforç intel·lectual: una especulació elaborada en termes de descripció densa.

Existeixen una sèrie de punts de trobada entre les pràctiques etnogràfiques i les artístiques. L’etnografia i el surrealisme tenen a França un punt d’origen comú i des d’allí pot rastrejar-se el seu esdevenir i vicissituds al llarg del segle XX. James Clifford troba en l’activitat surrealista tres trets importants compartits amb l’etnografia: el primer té a veure amb la concepció de la realitat en general i amb la cultura en particular. El segon tret de l’actitud etnogràfica surrealista és una creença en els altres com un objecte crucial de la recerca moderna. El tercer aspecte és que tant per als surrealistes, com per a l’etnografia, la cultura és una realitat discutible, que es disputen grups amb una varietat d’interpretacions possibles intervingudes per diferents situacions de poder. L’anterior deixa clar que tant en el surrealisme artístic com en l’etnografia hi ha una concepció de l’etnogràfic en la qual coincideixen. Existeixen doncs, punts de trobada entre l’art i l’etnografia en els quals tots dos camps conflueixen i es retroalimenten en el sentit que tant la idea de cultura, la creença dels altres com a objecte crucial de recerca i les infinites possibilitats interpretatives de la realitat, parteixen d’una pràctica similar: l’observació.

Objectius

El taller, que té un format de gabinet artesanal de recerques imaginàries, es proposa explorar aquestes confluències amb la finalitat d’abordar diferents metodologies que posen en qüestionament ho disciplinar, la divisió entre el teòric i el pràctic, el pensament útil i la noció acadèmica de recerca artística. La fi del taller és dur a terme una sèrie de sessions de treball que graviten al voltant de la noció d’observació. Com observem el món?, quines eines usem per fer-ho?, com afecta la nostra manera observar sobre allò que observem?, com afecta allò que observem sobre les nostres produccions artístiques?, quins són les implicacions polítiques de la nostra mirada?, és possible veure coses que ja no veiem? són algunes de les preguntes de partida de la recerca. Portar l’experiència de retorn a la vida quotidiana requereix d’una minuciosa exploració de la nostra mirada sobre la realitat; es tracta d’una pràctica senzilla i salvatge al mateix temps, doncs ens obliga a la pausa amb la finalitat de preguntar-nos sobre el nostre lloc al món i sobre la construcció de la percepció en les nostres pràctiques quotidianes (artístiques).

Metodologia

Durant diversos dies, s’habilitarà un gabinet artesanal de metodologies imaginàries centrat en el desenvolupament de recerques experimentals i improbables vinculades a l’observació. El taller tindrà una durada de 9 hores que serà dividida en tres sessions de tres hores i una sessió de portes obertes per a aquells que vulguin desembolicar els fils metodològics de les seves recerques <face to face>. Els inscrits rebran, per mail, diversos materials d’ús (instruccions, un assaig i un documental).

Programa

Sessió 1: Recerca artística i experiències acte-biogràfiques. 8 maig de 18 a 21h.

Infància, imaginació i emoció

Presencia i observació

El mètode científic i la màgia

L’etnografia sensorial

Sessió 2: Taller artesanal de fabricació d’eines etnogràfiques. 9 maig de 18 a 21h.

El sacrifici del Toro

Fantasia i experiència etnogràfica

Elaboració de artefactes per a l’observació

Sessió 3: Pràctica nocturna d’observació del món amb llanternes. 10 maig de 18 a 21h.

Treball de camp i exploració sensorial, perceptiva i conjetural

Desenvolupament de les recerques improbables

Recol·lecció de dades i informació imaginària

Sessió 4: Sessió oberta de tutories. . 12 maig de 18 a 21h.

* Treball inspirat en el documental “Dionysos” de Jean Rouche (1986)

Breu biografia

María Fernanda Moscoso. Investigadora independent i transdisciplinar. Phd en Antropologia (Freie Universität Berlin) i Tercer Premi Nacional de recerca Marquès de Lozoya a Espanya (2012). Desenvolupa el seu treball entre Amèrica Llatina i Europa. Compatibilitza la seva activitat acadèmica amb l’escriptura i l’art, àrees en la qual ha obtingut premis amb la instal·lació “Ai Madrecita” (La Naranjilla Mecànica, Quito), “Al locro-costat” (Queens Museum of Art, New York) i “Santa Teresa reloaded” (Els Oficis Terrestres, Mallorca). Forma part de „Euraca“, és coordinadora del projecte „Pren (r) Madrid: art-grafías decoloniales“ (Intermediae, ESCORXADOR), dirigeix el seminari „Etnografia a lo bruto: un opening de datos muy salvajes“ (Intermediae, ESCORXADOR) i forma part de l’equip de recerca del projecte de recerca (R+D+I) “La incorporació de les comunitats artístiques universitàries a les narracions de la modernitat i del present” (Facultat de Belles arts. Universitat Complutense de Madrid). Col·labora amb „Pla V“ i „El Estado Mental“, entre altres mitjans.


Taller “Gabinet artesanal d’etnografíes imaginaries: metodologíes d’observació i investigació (artística)”