Malla Gría – Taller de Julia Spínola

Lloc: etHALL
Salvadors, 24
08902 L'Hospitalet de Llobregat
Preu: 80€
Convocatòries

info a CAST

“Malla Gría”