TERRENYS EN TRANSFORMACIÓ. TALLER VIRTUAL PER A ARTISTES. A CÀRREC DE LARA ALMARCEGUI.

Lloc: Centre d'art la Panera
Plaça de la Panera, 2
25002 Lleida
Preu: Activitat gratuïta
Taller

Dues sessions en les quals l’artista explicarà el procés d’investigació de la ciutat que ha desenvolupat per dur a terme el projecte «Graves» i impulsarà els participants a iniciar els seus projectes propis.

«Graves» és una exposició amb dos projectes nous de Lara Almarcegui produïts amb la intenció d’aprofundir en la reflexió sobre el territori de Lleida, la plana dels seus rius, el seu passat geològic i l’origen de tot allò construït. El procés de preparar l’exposició es va iniciar amb reunions amb urbanistes i geògrafs, que van ajudar a identificar les transformacions urbanes i a iniciar una localització dels materials significatius a la ciutat de Lleida i el seu territori, amb la intenció de reflexionar sobre l’espai urbà. Els darrers projectes de Lara Almarcegui se centren a fer visibles els materials de construcció, i posa sobre la taula aspectes polítics, socials i econòmics entorn de l’organització del territori.

TERRENYS EN TRANSFORMACIÓ. TALLER VIRTUAL PER A ARTISTES. A CÀRREC DE LARA ALMARCEGUI.