GRAF t’apropa la programació de creació contemporània a Catalunya. L'agenda que suma totes les agendes.

Tertúlies d'art entre llibres

Les Tertúlies d’art entre llibres és una proposta dirigida molt especialment al context artístic local del Prat.
Pretén establir un espai de reflexió col·lectiva crítica sobre les pràctiques artístiques a partir de plantejaments situats des de persones que tenen relacions molt diverses amb aquestes pràctiques.
No es tracta de ser més o menys professionals, ni de tenir una trajectòria més o menys consolidada, ni tan sols de tenir la seguretat de saber si anem pel bon camí. Precisament aquest és un espai per compartir dubtes, interessos, idees i discutir, amb passió si cal però amb respecte, la manera que tenim de viure l’art i com aquesta la sentim representada en els espais artístics actuals.
Les tertúlies actualment s’activen a partir de la presentació del treball d’un artista local i dels seus interessos que s’expressen per mitjà d’una petita selecció bibliogràfica del fons de consulta que /UNZIP gestiona a Torre Muntadas.

Tertúlies d’art entre llibres