The Flat Catalogue. Louis Porter

Lloc: Chiquita Room
Villarroel, 25
08011 Barcelona
Preu: Activitat gratuïta
Exposició

The Flat Catalogue establirà temporalment un espai d’acumulació a la galeria de Chiquita Room durant l’abril de 2022. L’exercici reunirà un ampli ventall de materials procedents d’arxius, Internet, botigues, museus, el carrer i els transeünts, que tracten sobre l’espai pla de la mediació tecnològica. El punt de partida serà la imatge Blue Marble de 1972 de la NASA d’una fràgil terra surant en el buit.

El catàleg es presentarà com una col·lecció navegable de material imprès, produït amb una fotocopiadora instal·lada a la galeria. Els visitants seran benvinguts i es podran sol·licitar carpetes personalitzades amb còpies certificades del material.

Una presentació diària d’obres seleccionades de la col·lecció s’activarà temporalment com a obres d’art a la galeria.

The Flat Catalogue. Louis Porter