totalmente rostro. Valentina Alvarado Matos i Carlos Vásquez Méndez

Lloc: La Virreina Centre de la Imatge
La Rambla, 99
08002 Barcelona
Preu: Activitat gratuïta
Exposició

totalmente rostro tracta qualitats identitàries adherides a llocs i moments de pertinença emocional, i ho fa des d’una aproximació pausada i essencial, on la imatge en moviment ens convida a fer un doble recorregut. D’una banda, reivindica l’artifici cinematogràfic a través de la llum i el seu trànsit per l’arquitectura de l’Espai 0 de La Virreina Centre de la Imatge; de l’altra, ens presenta una pel·lícula centrada en allò micro –una pedra, un cos– que obre capes de significat derivades d’allò simbòlic i tel·lúric. Així, les artistes entrecreuen filmacions que exploren connexions primigènies amb la terra, i desdibuixen els límits d’allò que considerem paisatge.

L’exposició esdevé d’aquesta manera un revers i continuïtat d’el otro aquí, mostra organitzada al Centre d’Art La Capella dins el programa Barcelona Producció 2023-2024 entre els mesos de febrer i abril. Totes dues exposicions ens parlen d’una memòria personal marcada per la distància; mentre que el otro aquí es manifesta a través de la fragmentació fugaç de les imatges, totalmente rostro expandeix el seu metratge a través d’un desenvolupament visual suspès en el temps.

Comissari: David Armengol

totalmente rostro. Valentina Alvarado Matos i Carlos Vásquez Méndez