Trena. Laia Estruch

Lloc: Museu Nacional d'Art de Catalunya
Palau Nacional, Parc de Montjuïc, s/n
08038 Barcelona
Preu: De 2€ a 12€
Exposició

L’artista Laia Estruch ha creat una escultura sonora que aquest estiu s’instal·larà i activarà a la Sala Oval del Museu. Aquesta escultura, que formarà un circuit de 35 metres de llargada per 6,60 metres d’amplada i 5 metres d’alçada i 2 metres de diàmetre. Té un caràcter performatiu i es sumarà al cos del Museu per dibuixar una nova ruta sonora, un nou camí per habitar-lo, transitar-lo i escoltar-lo.

Trena és un sistema de circulació que parteix de la morfologia de l’anomenat plexe (del llatí ‘trena’), la xarxa ramificada de vasos o nervis dins del cos humà. L’estructura de l’escultura també s’inspira en l’estudi de l’arquitectura dels circuits automobilístics, els circuits d’atletisme i els parcs d’atraccions, i també està en relació amb els recorreguts creats als subsòls de les ciutats per canalitzar l’aigua o el gas, (rutes, pistes i camins tancats, dissenyats pel flux dels cossos i materials que viatgen a diferents velocitats per sota o per sobre de la terra).

El projecte sorgeix de la necessitat de l’artista d’obrir noves línies de recerca relacionades amb el moviment del cos en relació amb la veu i la paraula, forçant els seus comportaments i gestos. En aquest escenari, dissenyat per amplificar i deslocalitzar el so del nostre cos al travessar-lo a la carrera i alçant la veu, es duran a terme una sèrie de pràctiques escèniques experimentals que permetran qüestionar-nos els límits de l’espai públic, els sistemes de circulació dels cossos dins d’un espai exposat i obert a la mirada i a l’escolta. Una vegada dins del circuit, podem ser escoltats i embolcallats de manera constant pel so que generem dins l’escultura.

Trena. Laia Estruch