TYPE:BITS: Taller de tipografia digital lliure

16:0021:01 h
Lloc: Hangar
Emilia Coranty, 16 – Can Ricart
08018 Barcelona
Preu: De 35€ a 40€
Taller

Type:Bits és un taller intensiu d’un dia de durada. Dedicarem part del dia a la teoria, i una altra part a la pràctica del disseny tipogràfic bitmap. Rescatarem l’herència del píxel per revisitar la tipografia digital pre-2000, i farem un recorregut històric i estètic dels tipus píxel, des d’Amiga fins a Vaig emigrar. Parlarem i discutirem també sobre les llicències lliures en la tipografia, eines old i new school, mètodes de brainstorming i de treball col·laboratiu. Aplicarem aquestes premisses en la part pràctica del taller: els reticles i els bits seran l’estímul per pensar colaborativamente quin nous tipus podrem dissenyar. Al final del taller els dissenyarem i publicarem tots els tipus creats en la Open Font Library sota llicències lliures.

TYPE:BITS: Taller de tipografia digital lliure