U sempre és plural: avançar junts en la distància, Yael Davids

ONLINE
19:0021:00 h
Lloc:

Preu: Activitat gratuïta
Taller

Ecologies artístiques, nous compassos i noves eines

Amb les obres de Lygia Clark, Vlatka Horvat, Sanja Iveković, Fina Miralles, Àngels Ribé, Mladen Stilinović i Cecilia Vicuña. Comissariat per Pablo Martínez, Emily Pethick i WHW.

Yael Davids fa cinc anys que practica el Mètode Feldenkrais. Fa servir aquesta metodologia com a dispositiu de recerca per comprendre el funcionament intern de les estructures i les tendències predominants, tant des del punt de vista corporal com institucional o artístic. En la seva obra, se centra en les condicions de l’aprenentatge i els deures de cura, i aborda un seguit de qüestions com ara: com podem reformar la idea predominant que l’aprenentatge és una experiència competitiva i mentalment exigent? Com podem integrar altres processos d’aprenentatge, més enllà de l’experiència òptica habitual? Com podem fer que la relació entre alumnes i professors sigui més democràtica? Com podem fomentar la pràctica de l’autoreflexió i la interpretació individual? Com podem pensar de manera diferent sobre la limitació? Yael oferirà un taller a través de Zoom en el qual l’anàlisi somàtica de les obres d’art serà el punt de partida d’una classe de Feldenkrais. Es basa en els tallers que va impartir recentment al Van Abbemuseum, on va demanar a cada membre de l’equip de comissaris que seleccionés una obra d’art que, durant la pandèmia, hagués adquirit per a ells un magnetisme especial, que estigués carregada de significat.

Aquesta constel·lació de materials artístics presenta un “cos” unificat però polifacètic que Yael examina per trobar-hi punts en comú, harmonies i superposicions, però també punts de tensió, contrast i resistència. A través d’aquest estudi minuciós de les obres d’art escollides com a materials independents però connectats, Yael vol determinar la millor manera d’escoltar i donar suport a aquest “cos”. Així, Yael estudiarà les obres seleccionades i impartirà la corresponent classe de Feldenkrais.

El taller convida els participants a jaure a terra, en la comoditat de casa seva, i a deixar-se guiar per un seguit de moviments suaus i orientacions corporals. Cada participant integra i experimenta les qualitats estructurals de les obres d’art dins el seu propi cos. No cal estar familiaritzat amb el Mètode Feldenkrais i, a més, el taller és apte per a tots els nivells de mobilitat física. És important tenir la càmera de vídeo engegada i fer-ho en un espai ben il·luminat, per tal que Yael pugui guiar la classe.

Yael Davids examina les capacitats en les quals el cos opera com un recipient documental. Estudia com el patrimoni col·lectiu i les narratives amb càrrega social s’entrellacen amb la biografia i les sensibilitats de cada persona, donant lloc a una experiència del món concret definida a partir d’una finitud única.

U sempre és plural: avançar junts en la distància, Yael Davids