Vera Chaves Barcellos

Lloc: Galeria Zielinsky
Passatge de Mercader, 10
08008 Barcelona
Preu: Activitat gratuïta
Exposició
Vera Chaves Barcellos